Tag Archives: siêu âm atlas

Siêu Âm Atlas – Nguyễn Quang Thái Dương

sieu am atlas nguyen quang thai duong

Giới thiệu “Siêu âm Atlas” là công trình chắt lọc kinh nghiệm hơn 20 năm công tác trong chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, siêu âm chẩn đoán và siêu âm can thiệp của BS. Nguyễn Quang Thái Dương – một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực siêu âm, can thiệp mạch […]

Continue Reading Comments ( 0 )