Tag Archives: Sản Phụ Khoa Y Học Cổ Truyền

Sản Phụ Khoa Y Học Cổ Truyền – ĐH Y Hà Nội

san phu khoa yhct

Giới thiệu Sản phụ khoa Y học cổ truyền đã được Hải Thượng Lãn Ông đề cập đến trong các trước tác của mình như tập Toạ thảo lương mô (những phương pháp tốt khi sinh đẻ), Phụ đạo xán nhiên (chuyên về phụ khoa). Các tác giả đã làm sáng tỏ những vấn đề […]

Continue Reading Comments ( 0 )