Tag Archives: Sách X Quang Ngực

X Quang Ngực

x quang nguc pham ngoc hoa

Giới thiệu X quang ngực là phim được chỉ định đầu tiên cho các bệnh lý lồng ngực. Phim cho các thông tin cơ bản, cần thiết cho hầu hết các bệnh lý ở lồng ngực. X quang ngực còn là phim được chụp với số lượng nhiều nhất trong các bệnh viện. Đọc phim […]

Continue Reading Comments ( 0 )