Tag Archives: Sách Nhi Khoa ĐH Y Dược TPHCM

Nhi Khoa – Tập 2 – ĐH Y Dược TPHCM

nhi khoa dhyd tphcm tap 2

Giới thiệu Theo nhu cầu dạy và học của Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Bộ môn Nhi tái bản quyển sách “Nhi khoa, Chương trình đại học” xuất bản lần thứ 3, có hiệu đính và cập nhật một số kiến thức mới, đặc biệt là thêm phần dịch tễ học và […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Nhi Khoa – Tập 1 – ĐH Y Dược TPHCM

nhi khoa dhyd tphcm tap 1

Giới thiệu Theo nhu cầu dạy và học của Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Bộ môn Nhi tái bản quyển sách “Nhi khoa, Chương trình đại học” xuất bản lần thứ 3, có hiệu đính và cập nhật một số kiến thức mới, đặc biệt là thêm phần dịch tễ học và […]

Continue Reading Comments ( 0 )