Tag Archives: Sách Ngoại Niệu ĐH Y Dược TPHCM

Bài Giảng Bệnh Học Niệu Khoa – ĐHYD TPHCM

bai giang benh hoc nieu khoa dhyd tphcm

Giới thiệu Quyển “Bài giảng bệnh học niệu khoa” đã được xuất bản từ năm 1998 cho tới nay, mười hai năm đã trôi qua. Với sự bùng nổ về thông tin trong y học, cũng như sự ra đời của các kỹ thuật mới trọng chẩn đoán và điều trị, đòi hỏi quyền sách […]

Continue Reading Comments ( 0 )