Tag Archives: Sách Dinh Dưỡng Đào Tạo Trung Cấp

Dinh Dưỡng (TCYT) – Bộ Y Tế

dinh duong tcyt - bo y te

Giới thiệu Sách Dinh Dưỡng được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo của Ngành Điều dưỡng đa khoa hệ trung cấp. Tuy nhiên, tài liệu này còn dùng để đào tạo hệ trung cấp của các ngành: Điều dưỡng cộng đồng, Y sỹ đa khoa và Hộ sinh… Sách được biên soạn theo […]

Continue Reading Comments ( 0 )