Tag Archives: Sách Bệnh lao

Bệnh Lao và Nhiễm HIV/AIDS

benh lao va nhiem hiv aids

Giới thiệu Từ giữa những năm 80 của thế kỷ này, nhiễm HIV/AIDS trỏ thành đại họa của loài người. Ở nưóc ta, nhiễm HIV/AIDS đến muộn hơn các nưóc Âu Mỹ khoảng 10 năm nhưng phát triển rất nhanh chóng. Từ một trường hợp đầu tiên được phát hiện tháng 12/1990 ỏ thành phố […]

Continue Reading Comments ( 0 )