Tag Archives: quản lý y tế

Tổ Chức Quản Lý Và Chính Sách Y Tế – Bộ Y Tế

to chuc quan ly va chinh sach y te

Giới thiệu Cuốn sách Tổ chức, quản lý và chính sách y tế đã được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. Tài liệu này đã được Hội […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Quản Lý Y Tế – Bộ Y Tế

quan ly y te bo y te

Giới thiệu Quản lý y tế không những là một trong những hoạt động trọng yếu nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực y tế, để đạt tới các mục tiêu sức khỏe, mà còn là một bộ môn khoa học đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển song […]

Continue Reading Comments ( 0 )