Tag Archives: Phòng Bệnh Đông Y

Tự Học Đông Y: Liệu Pháp Phòng Bệnh, Trị Bệnh, Dưỡng Sinh Cổ Truyền

tu hoc dong y

Giới thiệu Đông y đề cao rất nhiều nguyên tắc dưỡng sinh như âm dương hòa hợp, thuận theo tự nhiên, sinh hoạt điều độ, điều hòa tạng phủ, thông suốt kinh lạc, tiết dục dưỡng tinh, ích khí điều tức, động tĩnh thích hợp,… Hài hòa cân bằng chính là tư tưởng hạt nhân […]

Continue Reading Comments ( 0 )