Tag Archives: Phẫu Thuật Thực hành HVQY

Phẫu Thuật Thực hành – Tập 1 – HV Quân Y

phau thuat thuc hanh hvqy

Giới thiệu Phẫu thuật thực hành là một môn y học cơ sở nhằm trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành cơ bản về các thủ thuật ngoại khoa, góp phần đào tạo người bác sĩ đa khoa. Đe đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của Học viện […]

Continue Reading Comments ( 0 )