Tag Archives: Pháp Chế Dược ĐH Dược Hà Nội

Pháp Chế Dược (DSĐH) – Bộ Y Tế

phap che duoc

Giới thiệu Pháp luật Dược là hệ thống quy phạm do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm tổ chức, hướng dẫn, điều hành và giám sát các hoạt động của tất cả các cá nhân, tổ chức đang hành nghề Dược. Để đáp ứng mục tiêu đào tạo dược sĩ của Trường […]

Continue Reading Comments ( 0 )