Tag Archives: phác đồ nhi khoa 2016

Phác Đồ Ngoại Trú Nhi Khoa – BV Nhi Đồng 2

phac do ngoai tru nhi khoa 2016

Giới thiệu Phác đồ điều trị của Bệnh viện là một tài liệu quan trọng không thể thiếu để đánh giá chất lƣợng điều trị theo Bộ tiêu chí quản lý chất lƣợng của Bộ Y tế ban hành năm 2013. Từ nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phát hành và tái […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa 2016 – BV Nhi Đồng 2

phac-do-dieu-tri-nhi-khoa-20161

Giới thiệu Phác đồ Điều trị của Bệnh viện là một trong ba tài liệu quan trọng không thể thiếu để đánh giá chất lượng hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Bộ Y tế ban hành năm 2014 và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 mà Bệnh viện Nhi […]

Continue Reading Comments ( 0 )