Tag Archives: phác đồ ngoại trú nhi khoa

Phác Đồ Ngoại Trú Nhi Khoa – BV Nhi Đồng 2

phac do ngoai tru nhi khoa 2016

Giới thiệu Phác đồ điều trị của Bệnh viện là một tài liệu quan trọng không thể thiếu để đánh giá chất lƣợng điều trị theo Bộ tiêu chí quản lý chất lƣợng của Bộ Y tế ban hành năm 2013. Từ nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phát hành và tái […]

Continue Reading Comments ( 0 )