Tag Archives: phác đồ điều trị nội khoa

Tiếp Cận Điều Trị Bệnh Nội Khoa – ĐH Y Dược TPHCM

tiep can dieu tri benh noi khoa

Giới thiệu Tiếp cận điều trị bệnh Nội khoa là giáo trình dành cho đối tượng sinh viên y đa khoa năm thứ 6 có nội dung tiêp nối với giáo trình nội khoa năm thứ 3 và năm thứ 4 nằm trong Chương trình đổi mới y khoa của Đại học Y Dược Thành […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Cẩm Nang Điều Trị Nội Khoa (Washington Tiếng Việt) – FULL

cam nang dieu tri noi khoa

Giới thiệu Trong xu thế hội nhập và phát triển, trước những thách thức lớn và tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực y khoa hiện nay, đòi hỏi các bác sĩ phải luôn cập nhật, tiếp cận những kiến thức mới trong chận đoán và điểu trị bệnh nhằm đem lại hiệu quả tốt […]

Continue Reading Comments ( 0 )