Tag Archives: Nội Soi Tiêu Hóa

Nội Soi Tiêu Hóa – BV Bạch Mai

noi soi tieu hoa

Giới thiệu Nội soi đóng một vai trò quan trọng trong y học, đặc biệt nội soi tiêu hoá lại càng đóng vai trò quan trọng hơn, không thể thiếu được trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh tiêu hoá. Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới nội soi tiêu hoá đã […]

Continue Reading Comments ( 0 )