Tag Archives: Nội Khoa Bệnh Phổi

Phác Đồ Điều Trị Và Quy Trình Một Số Kỹ Thuật Trong Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi

phac do noi khoa benh phoi

Giới thiệu Xuất phát từ yêu cầu chuẩn hóa thực hành chăm sóc y tế trong chuyên ngành bệnh phổi cuốn “Phác đồ điều trị và quy trình một số kỹ thuật trong thực hành nội khoa bệnh phổi” được biên soạn lần đầu năm 2003 và sau đó được chỉnh lý biên tập lại […]

Continue Reading Comments ( 0 )