Tag Archives: Nguyên Lý Nội Khoa Harrison

Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison (Tiếng Việt) – Tập 3

nguyen ly noi khoa Harrison tap 3

Giới thiệu “Harrison’s Principles of Internal Medicine” là một bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với sự cộng tác của những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về y học. Đây là bộ sách trình bày về […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison (Tiếng Việt) – Tập 2

nguyen ly noi khoa Harrison tap 2

Giới thiệu “Harrison’s Principles of Internal Medicine” là một bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với sự cộng tác của những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về y học. Đây là bộ sách trình bày về […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison (Tiếng Việt) – Tập 1

nguyen ly noi khoa Harrison tap 1

Giới thiệu “Harrison’s Principles of Internal Medicine” là một bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với sự cộng tác của những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về y học. Đây là bộ sách trình bày về […]

Continue Reading Comments ( 0 )