Tag Archives: Ngoại Khoa Y Học Cổ Truyền

Ngoại Khoa Y Học Cổ Truyền – ĐH Y Hà Nội

Ngoai khoa YHCT

Giới thiệu Y học cổ truyền cũng như y học hiện đại là một ngành học, trong đó bao gồm rất nhiều chuyên khoa. Ngoại khoa y học cổ truyền ra đời rất sớm, kế từ khi con người phải chống đỡ với thiên nhiên để duy trì sự sinh tồn và phát triển của […]

Continue Reading Comments ( 0 )