Tag Archives: Nghiên Cứu Khoa Học

Cẩm Nang Nghiên Cứu Khoa Học – Từ Ý Tưởng Đến Công Bố

cam nang nghien cuu khoa hoc tu y tuong den cong bo

Giới thiệu Cuốn sách “Cẩm nang nghiên cứu khoa học từ ý tưởng đến công bố” được soạn ra để giúp cho các bạn muốn dấn thân vào công việc nghiên cứu khoa học. Nhiều học sinh và sinh viên thường tự hỏi bắt đầu nghiên cứu khoa học từ đâu, ý tưởng nghiên cứu […]

Continue Reading Comments ( 0 )