Tag Archives: Mindmaps for Medical Students

Sơ Đồ Tư Duy Dành Cho Sinh Viên Y Khoa

so do tu duy

Giới thiệu Cuốn sách ‘’Sơ đồ tư duy dành cho sinh viên Y khoa’’ được biên dịch từ cuốn Mindmaps for Medical Students. Do nhóm dịch ”Chia sẻ Ca lâm sàng” thực hiện. Nội dung cuốn sách gồm 14 chương: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, huyết học, truyền nhiễm, miễn […]

Continue Reading Comments ( 0 )