Tag Archives: Kỹ Thuật Bào Chế Và Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc Bộ Y Tế

Kỹ Thuật Bào Chế Và Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc – Tập 2

ky thuat bao che va sinh duoc hoc cac dang thuoc tap 2

Giới thiệu Bào chế học là một trong những môn học nghiệp vụ cốt lõi trong chương trình đào tạo dược sĩ của Trường đại học dược Hà Nội. Để làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật khác, trong […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Kỹ Thuật Bào Chế Và Sinh Dược Học Các Dạng Thuốc – Tập 1

ky thuat bao che va sinh duoc hoc cac dang thuoc tap 1

Giới thiệu Bào chế học là một trong những môn học nghiệp vụ cốt lõi trong chương trình đào tạo dược sĩ của Trường đại học dược Hà Nội. Để làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật khác, trong […]

Continue Reading Comments ( 0 )