Tag Archives: ký sinh trùng

Ký Sinh Trùng (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

ky sinh trung dsdh

Giới thiệu Giáo trình Ký sinh trùng y học này là tập giáo trình được ăn bản lần thứ tư, sau nhiều năm đã được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên Dược (ấn bản đầu tiên vào năm 1966). Việt Nam là một nước nhiệt đới, có các điều kiện về tự […]

Continue Reading Comments ( 0 )