Tag Archives: Kỹ Năng Y Khoa ĐH Y HN

Bài Giảng Kỹ Năng Y Khoa – ĐH Y Hà Nội

bai giang ky nang y khoa - dh y ha noi

Giới thiệu Một người bác sĩ giỏi cần phải có kiến thức chuyên môn tốt, tay nghề thành thạo và thái độ đúng trong nghê nghiệp. Tổ chức Y tế thế giới (2010) đã mô tả hình ảnh sinh động minh họa cho năng lực của người bác sĩ: cung cấp kiến thức được ví […]

Continue Reading Comments ( 0 )