Tag Archives: Khuyến Cáo Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp

Khuyến Cáo Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Tăng Huyết Áp 2015

khuyen cao ve chan doan va dieu tri tang huyet ap

Giới thiệu Đây là guideline chính thức của Hội Tim Mạch Việt Nam khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp năm 2015. Nội dung gồm: – Phân mở đầu: phân nhóm khuyến cáo, định nghĩa và phân độ tăng huyết áp – Chẩn đoán tăng huyết áp – Đánh giá bệnh […]

Continue Reading Comments ( 0 )