Tag Archives: Kháng Sinh Học Ứng Dụng Nguyễn Khang

Kháng Sinh Học Ứng Dụng

khang sinh hoc ung dung

Giới thiệu Sau khi thống nhất đất nước, Trường Đại học Dược Hà Nội có một tổ chuyên đề nghiên cứu kháng sinh do GS. Trương Công Quyền phụ trách, đã xác định được nhiều loại nấm tiết kháng sinh có ở Việt Nam và phát hiện ra kháng sinh mới đặt tên là Dekamycin. […]

Continue Reading Comments ( 0 )