Tag Archives: Hồi Sức Cấp Cứu và Gây Mê Trẻ Em

Hồi Sức Cấp Cứu và Gây Mê Trẻ Em – Tập 2

hoi suc cap cuu va gay me tre em tap 2

Giới thiệu Cấp cứu và hồi sức nhi khoa luôn luôn là một nhu cầu bức thiết tại mọi tuyến điều trị. Trước đây đã có một số sách đề cập vấn đề này. Song giờ đây, trong xu thế hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, nhu cầu chăm sóc sức khỏe […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Hồi Sức Cấp Cứu và Gây Mê Trẻ Em – Tập 1

hoi suc cap cuu va gay me tre em tap 1

Giới thiệu Cấp cứu và hồi sức nhi khoa luôn luôn là một nhu cầu bức thiết tại mọi tuyến điều trị. Trước đây đã có một số sách đề cập vấn đề này. Song giờ đây, trong xu thế hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, nhu cầu chăm sóc sức khỏe […]

Continue Reading Comments ( 0 )