Tag Archives: Hồ Sơ Bệnh Án Điện Tử

Hồ Sơ Bệnh Án Điện Tử – Bộ Y Tế

ho so benh an dien tu

Giới thiệu Bệnh án điện tử không chỉ đơn thuần là một sự tự động hóa đơn giản cho các bệnh án hiện nay. Xa hơn nữa, Bệnh án điện tử cho phép chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn cho một phương thức tiếp cận mới của người bệnh và bác sĩ dựa trên […]

Continue Reading Comments ( 0 )