Tag Archives: HIV/AIDS

HIV/AIDS – Tổng Hợp, Cập Nhật Và Hiện Đại

HIV AIDS Tong Hop Cap Nhat Hien Dai

Giới thiệu HIV/AIDS là vấn đề sâu, rộng về khoa học và kiến thức xã hội, lần tái bản này tôi bố sung 3 chương mới: – Sống chung với HIV. – Phơi nhiễm và dự phòng HIV. – Tại sao không phát động đấu thầu khoa học dùng thuốc y học cổ truyền đế […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bệnh Lao và Nhiễm HIV/AIDS

benh lao va nhiem hiv aids

Giới thiệu Từ giữa những năm 80 của thế kỷ này, nhiễm HIV/AIDS trỏ thành đại họa của loài người. Ở nưóc ta, nhiễm HIV/AIDS đến muộn hơn các nưóc Âu Mỹ khoảng 10 năm nhưng phát triển rất nhanh chóng. Từ một trường hợp đầu tiên được phát hiện tháng 12/1990 ỏ thành phố […]

Continue Reading Comments ( 0 )