Tag Archives: HIV/AIDS Tổng Hợp Cập Nhật Hiện Đại

HIV/AIDS – Tổng Hợp, Cập Nhật Và Hiện Đại

HIV AIDS Tong Hop Cap Nhat Hien Dai

Giới thiệu HIV/AIDS là vấn đề sâu, rộng về khoa học và kiến thức xã hội, lần tái bản này tôi bố sung 3 chương mới: – Sống chung với HIV. – Phơi nhiễm và dự phòng HIV. – Tại sao không phát động đấu thầu khoa học dùng thuốc y học cổ truyền đế […]

Continue Reading Comments ( 0 )