Tag Archives: Hen Suyễn

Phòng Và Điều Trị Hen Phế Quản

Phong-va-dieu-tri-hen-phe-quan

Giới thiệu Với ý nguyện muốn góp phần nhỏ vào việc giảm nhiễm độc do thiếu khí ở người hen phế quản, đồng thời muốn ngǎn chặn tiến triển của bệnh từ rối loạn cơ nǎng đường hô hấp giai đoạn đầu chuyển dần sang tổn thương thực thể ở phổi, xơ giãn phổi, suy […]

Continue Reading Comments ( 0 )