Tag Archives: Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh

Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh (Quyển 2)

hai thuong y tong tam linh 2

Giới thiệu Trong lịch sử y học cổ truyền của nước Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông (Tác giả) chiếm một vị trí khá quan trọng, thật sự là một danh y của đất nước. Tên thật của ông là Lê Hữu Trác, ông đã hết lòng vì sự nghiệp y học của nước nhà. […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh (Quyển 1)

hai thuong y tong tam linh 1

Giới thiệu Trong lịch sử y học cổ truyền của nước Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông (Tác giả) chiếm một vị trí khá quan trọng, thật sự là một danh y của đất nước. Tên thật của ông là Lê Hữu Trác, ông đã hết lòng vì sự nghiệp y học của nước nhà. […]

Continue Reading Comments ( 0 )