Tag Archives: GOLD Tiếng Việt 2016

Chiến Lược Toàn Cầu Về Chẩn Đoán, Quản Lý Và Dự Phòng COPD (GOLD 2016)

GOLD 2016 Tieng Viet

Giới thiệu CẬP NHẬT 2016 được xuất bản theo thỏa thuận chuyển giao bản quyền của Ủy ban khoa học GOLD, ban giám đốc GOLD và Hội Hô hấp Việt Nam. Đây là bản dịch của GLOBAL STRATEGY FOR THE DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE UPDATED 2016 Ấn bản gốc tiếng […]

Continue Reading Comments ( 0 )