Tag Archives: Giáo Trình Tim Mạch Huế

Giáo Trình SĐH Tim Mạch Học – ĐHYD Huế

giao trinh sau dai hoc tim mach hoc

Giới thiệu Đào tạo Sau đại học là một trong những thế mạnh của Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế. Nhiều chuyên ngành đã được hình thành và phát triển song song với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Bộ môn Nội là một trong những bộ môn […]

Continue Reading Comments ( 0 )