Tag Archives: Giáo Trình Sản Phụ Khoa

Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (Tái bản 2020)

bai giang san phu khoa yhn 2020 tap 2

Giới thiệu Cuốn sách này tập hợp các bài giảng lý thuyết về Sản và Phụ khoa dành cho sinh viên các lớp đi thực tập tại Bộ môn. Các bài giảng là do các anh chị em cán bộ giảng dạy của bộ môn viết theo số tiết giảng được phân công trong chương […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội (Tái bản 2020)

bai giang san phu khoa yhn 2020 tap 1

Giới thiệu Cuốn sách này tập hợp các bài giảng lý thuyết về Sản và Phụ khoa dành cho sinh viên các lớp đi thực tập tại Bộ môn. Các bài giảng là do các anh chị em cán bộ giảng dạy của bộ môn viết theo số tiết giảng được phân công trong chương […]

Continue Reading Comments ( 0 )