Tag Archives: Giáo Trình Điều Dưỡng Nội Khoa

Giáo Trình Điều Dưỡng Nội Khoa – ĐH Y Dược Thái Nguyên

dieu duong noi khoa

Giới thiệu Cuốn sách Giáo trình Điều dưỡng Nội khoa được biên soạn theo chương trinh giáo dục đại học chuyên ngành điều dưỡng cùa Truờng Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên, dựa trên chương trình khung và chuẩn năng lực Điều duỡng Việt Nam đã được Bộ Y tế phê duyệt. […]

Continue Reading Comments ( 0 )