Tag Archives: Gây Mê Hồi Sức Sản Khoa

Gây Mê Hồi Sức Trong Sản Khoa – ĐH Y Dược Huế

gay me hoi suc trong san khoa

Giới thiệu Gây mê hồi sức trong lĩnh vực Sản khoa là một vấn đề đang được các Nhà Gây mê Hồi sức cũng như các Nhà Sản khoa quan tâm. Đây là một lĩnh vực chuyên môn có tính chất đặc thù, đòi hỏi người làm công tác Gây mê Hồi sức ngoài những […]

Continue Reading Comments ( 0 )