Tag Archives: Dược Thư Quốc Gia Việt Nam

Dược Thư Quốc Gia Việt Nam (Tái Bản 2018)

duoc thu quoc gia 2018

Giới thiệu Dược thư quốc gia Việt Nam ra đời lần đầu tiên năm 2002 do Bộ Y tế biên soạn và ban hành với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Thụy Điển. Bộ sách bao gồm 500 chuyên luận thuốc gốc và 20 chuyên luận chung. Năm […]

Continue Reading Comments ( 0 )