Tag Archives: Dược Lý Học Đào Tạo BSĐK

Dược Lý Học (BSĐK) – Bộ Y Tế

duoc ly hoc bo y te

Giới thiệu Sách DƯỢC LÝ HỌC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả PGS.TS. Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, GS.TS. Đào Văn Phan, PGS.TS. Vũ Thị Ngọc Thanh, PGS.TS. Nguyễn Trọng […]

Continue Reading Comments ( 0 )