Tag Archives: Dược Lý Của Thuốc Từ Dược Thảo

Phương Pháp Nghiên Cứu Tác Dụng Dược Lý Của Thuốc Từ Dược Thảo

phuong phap nc tac dung duoc ly

Giới thiệu Việc thử nghiêm tác dụng dược lý để tạo ra thuốc mới từ nguồn dược liệu ở nước ta được thực hiện trên quy mô ngày càng rộng lớn. Cuốn sách này giới thiệu các phương pháp nghiên cứu dược lý để xác định các chế phẩm và hoạt chất có các hoạt […]

Continue Reading Comments ( 0 )