Tag Archives: Dược Lực Học

Dược Lực Học (Tái Bản Lần Thứ 18)

duoc luc hoc tran thi thu hang

Giới thiệu Khi quyển Dược lực học in lần thứ 18 cũng là lúc quyển XV sách này tròn 20 tuổi (1994 – 2014). Mỗi lần tái bản tác giả luôn bổ sung các thông tin mới và hiệu chỉnh các chương còn lại. Lần in thứ 18 này có thêm các thông tin mới […]

Continue Reading Comments ( 0 )