Tag Archives: Dược Lâm Sàng

Dược Lâm Sàng Đại Cương – ĐH Dược Hà Nội

Giới thiệu Dược lâm sàng là một môn học của Ngành dược, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc trong điều trị và phòng bệnh trên cơ sở những kiến thức vê Dược và Y sinh học. Cuốn sách “Dược lâm sàng đại cương” nhằm vào các nguyên tắc cơ bản trong sử dụng […]

Continue Reading Comments ( 0 )