Tag Archives: Dịch Y Dược

Sổ Tay Luyện Dịch Tài Liệu Y Khoa

so tay luyen dich tai lieu y khoa

Giới thiệu Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến chủ điểm y học, qua đó giúp người dịch tiếng Anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình. […]

Continue Reading Comments ( 0 )