Tag Archives: Di Truyền Y Học

Di Truyền Y Học (Tái Bản 2014) – Bộ Y Tế

di truyen y hoc 2014

Giới thiệu Sách DI TRUYỀN Y HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả GS. Trinh Văn Bảo, PGS.TS. Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, TS. Hoàng Thị Ngọc […]

Continue Reading Comments ( 0 )