Tag Archives: Di Truyền Học

Giáo Trình Di Truyền Học – ĐH Huế

giao trinh di truyen hoc dh hue

Giới thiệu Giáo trình Di truyền học được ra đời trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục thuộc Đại học Huế, vì vậy một số kiến thức nâng cao sẽ được đề cập trong một giáo trình riêng, như: Di truyền Vi sinh vật và Ứng dụng, và Công nghệ DNA Tái tổ hợp. […]

Continue Reading Comments ( 0 )