Tag Archives: Đề Kháng Kháng Sinh

Kháng Sinh – Đề Kháng Kháng Sinh – Các Kỹ Thuật Kháng Sinh Đồ

khang sinh - de khang khang sinh

Giới thiệu Tôi hân hạnh được đọc bản thảo cuốn sách “Kháng sinh – Đề kháng kháng sinh – Các kỹ thuật kháng sinh đồ” của TS. BS. Phạm Hùng vân, một đồng nghiệp mà tôi đã quen biết và quí mến trong suốt hơn 30 năm cùng giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt […]

Continue Reading Comments ( 0 )