Tag Archives: Chữa Nói Lắp Nguyễn Viết Tiến

Chữa Nói Lắp

chua noi lap

Giới thiệu “Nhan sắc không ở trên đôi má người thiếu nữ mà trong đáy mắt kẻ si tình”. Câu nói trên nói lên cách tiếp cận vấn đề vô cùng tích cực. Hãy nhìn việc bạn bị nói lắp là một may mắn hiếm có, vì nó đã kiềm tỏa bạn trong quá khứ […]

Continue Reading Comments ( 0 )