Tag Archives: Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Ngoại Khoa Đặng Hanh Đệ

Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Ngoại Khoa

chan doan va dieu tri cac benh ngoai khoa dang hanh de

Giới thiệu Chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa là cuốn sách đã được GS.TS.BS. Đặng Hanh Đệ và các nhà giáo giàu kinh nghiệm cùa Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn theo đúng phương châm cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung và thuật […]

Continue Reading Comments ( 0 )