Tag Archives: Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ Sách Đào Tạo Hộ Sinh

Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ

cham soc suc khoe phu nu

Giới thiệu Thực hiện Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt ban hành các chương trình khung cho giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành sức khoẻ. Để thống nhất […]

Continue Reading Comments ( 0 )