Tag Archives: Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ Bộ Y Tế

Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ

cham soc suc khoe phu nu

Giới thiệu Thực hiện Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt ban hành các chương trình khung cho giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành sức khoẻ. Để thống nhất […]

Continue Reading Comments ( 0 )