Tag Archives: Cây Cỏ Việt Nam Phạm Hoàng Hộ

Cây Cỏ Việt Nam (Quyển 3) – Phạm Hoàng Hộ

cay co viet nam quyen 3

Giới thiệu Cây Cỏ Việt Nam là một công trình khoa học mang tầm cỡ quốc gia và mang chứa nhiều tâm huyết của Giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ. Thời kỳ đất nước còn chia cắt, giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã từng nổi tiếng với công trình biên khảo lấy tên là Cây […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Cây Cỏ Việt Nam (Quyển 2) – Phạm Hoàng Hộ

cay co viet nam quyen 2

Giới thiệu Cây Cỏ Việt Nam là một công trình khoa học mang tầm cỡ quốc gia và mang chứa nhiều tâm huyết của Giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ. Thời kỳ đất nước còn chia cắt, giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã từng nổi tiếng với công trình biên khảo lấy tên là Cây […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Cây Cỏ Việt Nam (Quyển 1) – Phạm Hoàng Hộ

cay co viet nam quyen 1

Giới thiệu Cây Cỏ Việt Nam là một công trình khoa học mang tầm cỡ quốc gia và mang chứa nhiều tâm huyết của Giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ. Thời kỳ đất nước còn chia cắt, giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã từng nổi tiếng với công trình biên khảo lấy tên là Cây […]

Continue Reading Comments ( 0 )